Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Somat Rinser 2in1 leštidlo 500 ml

Somat Rinser 2in1 leštidlo  500 ml
kód zboží: 9000101072990
výrobce: Somat
DPH: 21%
s DPH: 84,00
dostupnost: skladem > 5 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
84 Kč / ks
ks
+-

Somat leštidlo s efektem rychlého schnutí. Nové Somat leštidlo s efektem rychlého schnutí dodá vašemu nádobí zářivý lesk a zabezpečí jeho rychlé schnutí s perfektními výsledky. Vaše nádobí tak bude dokonale čisté a bez nevzhledných zaschlých kapek vody. Navíc, díky své inovativní receptuře je extra účinný i na plastovém nádobí.

Země původu

Evropská unie

Adresa dodavatele

Henkel ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, Česká republika

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Směs isothiazolinonů 3:1 (CIT/MIT). Může vyvolat alergickou reakci.
Signální slovo: Varování
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.