Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

SANYTOL dezinfekční hydratující mýdlo zelený čaj & aloe vera 250 ml

-37%
AKCE, Platí do: 31.08.2021
SANYTOL dezinfekční hydratující mýdlo zelený čaj & aloe vera 250 ml
kód zboží: 3045206501200
výrobce: Sanytol
DPH: 21%
s DPH: 79,00 Kč 50,00
dostupnost: skladem > 30 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
50 Kč / ks
ks
+-

SANYTOL tekuté mýdlo dezinfekční hydratující s hypoalergenním složením obohaceným o extrakt z přírodního zeleného čaje a aloe vera zničí až 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1). SANYTOL tekuté mýdlo dezinfekční hydratující je vhodné pro každodenní hygienu rukou a mohou ho používat i osoby s velmi citlivou pokožkou.


Úplné znění vět H a EUH: • Acute Tox. 3 (Dermal) Akutní toxicita (dermální), kategorie 3

 • Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4

 • Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1

 • Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1

 • Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3

 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

 • Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B

 • H302 Zdraví škodlivý při požití

 • H311 Toxický při styku s kůží

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 • H315 Dráždí kůži

 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.