Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

SANYTOL antialergenní podlaha 1 l

-10%
AKCE, Platí do: 31.10.2022
SANYTOL antialergenní podlaha 1 l
kód zboží: 3045206312387
výrobce: Sanytol
DPH: 21%
s DPH: 79,00 Kč 71,00
dostupnost: skladem > 10 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
71 Kč / ks
ks
+-

Antialergenní , bez chlóru Čistí, odstraňuje mastnotu a neutralizuje alergeny roztočů, koček a pylů s 99 % účinností. Zaručuje dokonalé odstranění bakterií, virů a plísní (zdroje alergií). Neobsahuje chlór, nezpůsobuje skvrny, respektuje materiály. Zanecháva svěží vůni čistoty.


Použivejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Úplné znění vět H a EUH: • Acute Tox. 3 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 3 Aquatic

 • Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1

 • Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1

 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

 • Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B

 • H301 Toxický při požití

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 • H318 Způsobuje vážné poškození očí

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.