mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)

Pravidla soutěže Nakup a vyhraj

Soutěž o ceny v hodnotě přes 6 500 Kč

 • Co musíte udělat?
 • nakoupit v období od 20. 6. do 21. 7. 2019 v minimální hodnotě 500 Kč:
 • do poznámky v objednávce je nutno napsat slovo „soutěž“, čímž vyjádříte účast v soutěži a zároveň souhlas s podmínkami soutěže
 • počet objednávek je neomezený – čím častěji nakupujete, tím větší šanci na výhru máte!

Přejeme hodně štěstí :)

Tým mojedrogerie.cz

JDU NAKOUPIT A VYHRÁT

Pravidla pro soutěže Nakup a Vyhraj (dále jen „pravidla“)

1. Pořadatelem soutěže je společnost BLAUKOM CZ s.r.o., Luční 228, 569 43 Jevíčko, IČ 28824628 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  oddíl C, vložka 29623 (dále jen “Pořadatel“) jako provozovatel internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.mojedrogerie.cz.

2. Soutěž bude probíhat na území České republiky v období ode dne 20. 6. 2019 do dne 21. 7. 2019. (dále jen „Soutěžní období“). Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v Soutěžním období.

3. Účastníkem soutěže se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci, popř. spolupracující osoby či Pořadatele. Soutěže se nemohou zúčastnit ani rodinní příslušníci či osoby blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, takovýchto zaměstnanců, spolupracujících či Pořadatelů.

4. Soutěžící se do soutěže zapojí následujícím způsobem:

Nákupem produktů v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese www.mojedrogerie.cz v minimální hodnotě nákupu ve výši 500 Kč vč. DPH v rámci jedné objednávky a uvedením slova „soutěž“ do pole Poznámka (dále jenom „Soutěžní objednávka“).

Vytvořením Soutěžní objednávky Soutěžící přijímá veškeré podmínky soutěže a zavazuje se je dodržovat. Rozhodnutí Pořadatele o všech otázkách týkajících se soutěže je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online po dobu trvání soutěže a dále po dobu 30 dní ode dne ukončení soutěže na www.mojedrogerie.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu zkrátit, přerušit či zrušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Soutěže se může Soutěžící účastnit v Soutěžním období i opakovaně, vždy však s novou Soutěžní objednávkou.

5. Výhry v soutěži:

 • První vylosovaný získá kupon na nákup zboží v internetovém obchodě mojedrogerie.cz dle vlastního výběru v hodnotě 3 000 Kč (dále také „Výhra 1“);
 • Druhý vylosovaný získá kupon na nákup zboží v internetovém obchodě mojedrogerie.cz dle vlastního výběru hodnotě 2 000 Kč (dále také„Výhra 2“);
 • Třetí vylosovaný získá kupon na nákup zboží v internetovém obchodě mojedrogerie.cz dle vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč (dále také „Výhra 3“);
 •  Čtvrtý až desátý vylosovaný získá tělové mléko značky Dove
 •  Jedenáctý až dvacátý vylosovaný získá slevu 5% na příští nákup

6. Slosování výher:

 • Pořadatel po ukončení Soutěžního období provede dvacet (20) slosování.
 • Celkem bude vylosováni 20 výherců, tj. pro každou výhru jeden.

7. Vyhlášení vítězů a předání výher:

 • Vyhlášení vítězů proběhne do 7 dnů od ukončení Soutěžního období, nejpozději do dne 26. 7. 2019.
 • Výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailů, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli ve svých výherních Soutěžních objednávkách. V případě, že výherce do 30 dnů ode dne odeslání oznámení o výhře ze strany Pořadatele neuplatní výherní kupon, jeho nárok na výhru zaniká
 • Výhra bude výhercům zaslána zásilkou na výhercem uvedenou adresu (buď uvedenou v Soutěžní objednávce, nebo jinak následně sdělenou ze strany výherce) na území České republiky. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny.
 • Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán stejným postupem náhradní výherce.
 • Na výhry Pořadatel neposkytuje záruku na jakost, ani neodpovídá za vady výhry. Výjimkou jsou případy, kdy bude výhra nefunkční hned při předání výherci. Výherce je povinen výhru zkontrolovat hned při převzetí. Případnou nefunkčnost výhry při převzetí je výherce povinen Pořadateli oznámit do 3 (třech) dnů ode dne převzetí výhry. V takových případech kontaktujte zákaznické oddělení Pořadatele a ten zajistí dodání funkční výhry oproti odevzdání nefunkční.
 •  Na výhru nevzniká právní nárok, není ji možné nahradit za finanční hotovost ani dárkové poukázky či jiné náhradní plnění. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

8. Soutěžící má právo kdykoliv se ze soutěže odhlásit, a to na emailové adrese mojedrogerie@blaukom.cz. Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo +420774733177.

 

 

Napište nám

Jméno a příjmení:
E-mail:
Předmět zprávy:
Text zprávy:
CAPTCHA Image
Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.