Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Fixinela WC čistící prostředek s vůní 500 ml

Fixinela WC čistící prostředek s vůní 500 ml
kód zboží: 8585003911796
výrobce: Fixinela
DPH: 21%
s DPH: 48,00
dostupnost: skladem > 20 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
48 Kč / ks
ks
+-

Tekutý čisticí a dezodorační prostředek na WC mísy. Odstraňuje vodní kámen, rez a jiné usazeniny. Zanechává příjemnou květinovou vůni.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod k použití: Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a poté opláchněte vodou.

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Složení: 5 – 15% kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.