Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Fixinela Desi 500 ml

Fixinela Desi 500 ml
kód zboží: 8585003920323
výrobce: Fixinela
DPH: 21%
s DPH: 54,00
dostupnost: skladem > 50 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
54 Kč / ks
ks
+-

tekutý čisticí a dezodorační prostředek na WC
rozpouští vodní kámen

Upozornění:
Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.


Návod k použití:
Výrobek naneste na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete WC kartáčem. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Obsahuje:
kyselina fosforečná; isotridekanol, ethoxylovaný; sodná sůl diesteru kyseliny sulfojantarové a 2-ethylhexanolu.


Nebezpečí:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné nakládání:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.


První pomoc:
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Pokyny k zneškodnění:
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:
5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, < 5 % kyselina fosforečná, vonná látka: GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, AMYL CINNAMAL, COUMARIN, CITRONELLOL, barvivo.
Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.