Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Coyote kontakt plus - 150 ml sprej

Coyote kontakt plus - 150 ml sprej
kód zboží: 8590005001116
výrobce: Coyote
DPH: 21%
s DPH: 75,00
dostupnost: skladem 3 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
75 Kč / ks
ks
+-

Čistí a chrání kontakty před korozí. Odstraňuje nežádoucí vysoké přechodové odpory. Je vhodný pro vysoko i nízkofrekvenční přístroje, pro televizní, rádiové, měřící přístroje, autoelektřinu (řídící jednotky, el. svorky a spojky)


Seznam H-vět, kódů tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v oddílu 3:  • H220 Extrémně hořlavý plyn.

  • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

  • H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

  • H315 Dráždí kůži.

  • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.