Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Coyote Cockpit čistící spray pro interiér aut 400 ml Vanilka

Coyote Cockpit čistící spray pro interiér aut 400 ml Vanilka
kód zboží: 8590005753152
výrobce: Coyote
DPH: 21%
s DPH: 89,00
dostupnost: skladem 4 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
89 Kč / ks
ks
+-

Čistící sprej s antistatickými účinky a příjemnou vůni vanilky. Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla. Působí antistaticky, chrání hmotu před lámavostí. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Po rozetření nesmívá barvu, nezanechává skvrny a ošetřený povrch nezanechává mastný. Zanechává svěží vůni.


Objem: 400 ml.


Značka: Coyote.


POUŽITÍ: Na čistý a suchý povrch naneste rovnoměrnou vrstvu spraye ze vzdálenosti 10-15 cm. Nechte schvilku působit, a poté vyleštěte do sucha čistým hadrem. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilu. V případě potřeby ošetřování povrchu blízkosti oken doporučujeme nanést přípravek přímo na hadřík a rozleštit. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na věnec volantu, pedály, řadící páku, ruční brzdu apod.! Používejte jen určenému účelu. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Seznam H-vět, kódů tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v bodě 3: • H220 Extrémně hořlavý plyn.

 • H222 Extrémně hořlavý aerosol.

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.

 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

 • H315 Dráždí kůži.

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 • EUH 208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.