Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Cif Floor Expert Kuchyň 750 ml

Cif Floor Expert Kuchyň 750 ml
kód zboží: 8000630722145
výrobce: Cif
DPH: 21%
s DPH: 45,00
dostupnost: skladem > 20 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
45 Kč / ks
ks
+-
Čistící přípravek na podlahy.

Cif Floor Expert Kuchyň prostředek na podlahy je čisticí přípravek, který perfektně odstraňuje skvrny od mastnoty a zbytků jídel. Na mramorové a lakované povrchy, lakované dřevo, plasty a přírodní linoleum.


Použivejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


 


Plně znění zkrácených H-vět :  • H302 Zdraví škodlivý při požití.

  • H311 Toxický při styku s kůží.

  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  • H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  • H331 Toxický při vdechování.

  • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.