Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Cif Floor Expert Koupelna 750 ml

Cif Floor Expert Koupelna 750 ml
kód zboží: 8000630722169
výrobce: Cif
DPH: 21%
s DPH: 45,00
dostupnost: skladem 2 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
45 Kč / ks
ks
+-
Čistící přípravek na podlahy.

Cif Floor Expert Koupelna prostředek na podlahy je čisticí přípravek, který perfektně odstraňuje vodní kámen, mýdlové skvrny a stopy od vody. Na mramorové a lakované povrchy, smaltované vany, lakované dřevo, plasty a přírodní linoleum.


Plně znění zkrácených H-vět : • H301 Toxický při požití.

 • H302 Zdraví škodlivý při požití.

 • H311 Toxický při styku s kůží.

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 • H315 Dráždí kůži.

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 • H331 Toxický při vdechování.

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.