Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Bros - sprej proti vosám a sršňům 300 ml

-9%
AKCE, Platí do: 08.08.2021
Bros - sprej proti vosám a sršňům 300 ml
kód zboží: 5904517005396
výrobce: Bros
DPH: 21%
s DPH: 85,00 Kč 77,00
dostupnost: skladem > 10 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
77 Kč / ks
ks
+-

Aerosolový přípravek je určen pro hubení vos a sršní a rovněž k ničení jejich hnízd. Přípravek působí kontaktně okamžitě po aplikaci. Způsob použití: Před použitím protřepejte. Postřik provádějte v pozdních odpoledních hodinách nebo večer, kdy už hmyz je málo aktivní. Hnízdo důkladně postříkejte po dobu 5-7 sekund, aby dobře nasáklo přípravkem. V případě potřeby je možno postřik provádět ze vzdálenosti do 5m. Přípravek hubí vosy a sršně vracející se do hnízda ještě několik dalších dnů po aplikace. Hnízdo je možno odstranit až po uplynutí nejméně 24 hodin od provedení postřiku. Distributor: NOVAK´S International s.r.o. Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Seznam příslušných H-vět:


H220 Extrémně hořlavý plyn.


H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.


H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.


H302 Zdraví škodlivý při požití.


H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.


H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.


H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


H332 Zdraví škodlivý při vdechování.


H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.


H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.